Openheid ....

sp11.jpg
 

Welkom bij Mijn *Engel Alvredea*
Waar ik een lief contact van haar heb mogen ontvangen.
Daarom heb ik deze club opgericht en samen met Jullie ,

zou ik dit bijzondere clubje ,

met leden die binnen willen komen ,
een fijne hechte club beginnen met respect naar elkaar toe
en vriendelijkheid in het algemeen.

 

2018-11-Eng-Lijntje…

 


PS***Verder wil ik geen reclame op mijn club van welke instantie dan ook.
Alleen een url onder je handtekening is geen bezwaar.

Mocht je lid willen worden dan ben je eerst aspirant

als jij je voorgesteld hebt zal ik je omzetten 
Wij wensen je heel veel genoegen en leesplezier

op deze club toe .  Mede namens

 Butterfly en Nathalia

 

 

ab47.png

 

O-A-aanvragen

 

 

bb286.jpg

Eenzaamheid.


Er zijn momenten in het leven dat je het gevoel hebt, dat je er helemaal alleen voor staat. Je hebt het idee dat je even niet meer verder komt en dat alles om je heen een beetje stil valt. Deze momenten vinden vaak plaats na een inspannende tijd. Het lijkt erop dat er een beschermend mechanisme in werking treedt om ons even op de plaats stil te laten staan. Dat zijn geen prettige momenten, je hebt dan het gevoel dat je even naast het leven geplaatst bent. Sommige mensen worden behalve een beetje eenzaam ook zwaar op de hand of zelfs depressief. Dit komt omdat ook het lichaam op spannende of moeilijke periodes reageert. Zowel de geest als het lichaam hebben tijd nodig om van alle belevenissen te herstellen. Alles verloopt in cycli, het kost ons alleen moeite om de afwisselende periodes in het leven aan te voelen en te begrijpen. De één heeft daar meer greep op dan de ander. Wij hebben allemaal de neiging om maar door te jagen. We nemen vaak geen tijd om na een moeilijke of misschien wel pijnlijke periode volledig uit te zieken en weer op kracht te komen. Menigeen probeert deze momenten te beïnvloeden door te veel koffie te drinken, alcohol te gebruiken of slaaptabletten in te nemen. Dit is uiteraard niet verstandig, omdat je op den duur deze strijd tegen jezelf moet opgeven, je raakt door roofbouw op jezelf plegen uitgeput.

 

n+(177).jpg

 

 

Ik vind dat ogenblikken van alleen zijn en eenzaamheid bij het leven horen, de boog kan niet altijd gespannen zijn. Stille en eenzame momenten moeten ook doorleefd en doorvoeld worden. Vaak komt er spontaan belangrijke informatie over jezelf en anderen aan de oppervlakte drijven. Fijne maar ook pijnlijke ervaringen zijn niet voor niets, je kunt er wat mee doen als je dat wilt. Op die stille eenzame momenten kan je, als je dat durft tot bepaalde gedachten (inzichten) komen over jezelf en anderen. Het kan zijn dat het leven van binnenuit gaat spreken, dit zijn de momenten dat je verbinding met je innerlijke stem kunt krijgen. Natuurlijk hoef je niet eerst depressief of eenzaam te zijn voordat je verbinding met het innerlijke leven krijgt; het valt wel op dat dit vaak op deze vaak pijnlijke momenten gebeurt. Sommige mensen kunnen moeilijk begrijpen waarom de een veel meer greep op z'n leven heeft dan de ander. Geen twee mensen ervaren het leven hetzelfde. We zijn allemaal met ons eigen levensprogramma bezig. Ik denk dat één van de oorzaken waarom sommige mensen een paar stapjes op anderen vooruit zijn, is: dat ze meer tijd nemen voor innerlijke zaken. Zij razen minder snel langs allerlei moeilijke momenten heen en leven minder oppervlakkig. Zoek je liever plezier op dan diepgang dan leer je nooit echt veel van jezelf en anderen begrijpen. Begrip en inzicht krijg je niet op een presenteerblaadje aangereikt. Het leven is bedoeld om grondig te doorleven. Momenten van eenzaamheid kunnen daar iets aan bijdragen. Stille en rustige periodes, al dan niet met een gevoel van eenzaamheid, beschouw ik als overgangsperiodes. Soms lijkt het erop dat zware periodes altijd voorafgaan aan (goede) nieuwe periodes. Je kunt dit zien als een voorteken voor een nieuwe tijd. Alle goede of slechte periodes hebben iets te zeggen, het is alleen aan onszelf of we er tijd voor over hebben om hier iets mee te doen

 

bb266.jpg

bron onbekend
 


   
                   
n+(502).jpg                                  

Wat onderscheidt spiritueel dromen van ‘gewoon’ dromen?
Psychologisch gezien zijn dromen een uitlaatklep van je onderbewuste. Alle dingen die je overdag niet kan of mag uiten, kan je wel veilig in je dromen uiten. Je dromen zijn dus een soort van ingebouwde veiligheid, die er voor moet zorgen dat je onderbewuste niet teveel onder druk komt te staan van al die verboden verlangens. Aldus Freud, een van de beroemdste psychologen.
Spiritueel dromen gaat, volgens mij, verder en dieper. De mens bezit een onstoffelijk bewustzijn. Dit bewustzijn kan reïncarneren, daar ga ik van uit, de spirituele dromen verwijzen daarom niet zozeer terug naar herinneringen die in je huidige leven zijn opgedaan maar kunnen zeker betrekking hebben op ervaringen in vorige levens en toekomstige gebeurtenissen. Je kunt spirituele dromen zien als ‘ongeopende brieven van God’.

 

Wat is de Kracht in je spirituele dromen?
Alles bestaat uit energie wat je Licht (bron van alle kleuren) kan noemen.
Wij als mensen hebben allemaal nog wat ‘foutjes’ af te werken in dit aardse leven om de kleurenconstructie van ons ZIJN (Licht) weer in evenwicht te brengen met onze Bron van Licht waar we allemaal uit zijn voorgekomen en weer naar terug gaan.
Tijdens het spirituele dromen krijgen we boodschappen (brieven) vanuit deze Bron om ons Zelf te kunnen helen (al dromend kleuren wij ons Zelf).
Ja, nooit gedacht zeker dat we zo ontzettend creatief bezig zijn tijdens onze slaap. Slapen is eigenlijk hard werken!

 

nn831.jpg

 

 

Kleur en helderziendheid.
Ook emoties en kleur hangen met elkaar samen. Wanneer we grote veranderingen meemaken in ons leven, zijn we sterker (krachtiger) betrokken bij de gebeurtenissen en zijn we emotioneler. Dat weerspiegelt zich in onze dromen: in die periodes zullen we veel meer in fellere kleuren dromen. Ook mensen met nachtmerries dromen veelal kleurrijker dan normaal. Tenslotte dromen mensen die helderziende of voorspellende spirituele dromen hebben vaker in ‘ fantasie kleuren’. Bijvoorbeeld: blauwe bomen, rode diersoorten etc. eigenlijk fabelkleuren, niet logische kleuren zoals wij die op aarde waarnemen.

 

Kunnen we in spiritueel dromen ook toekomstige beelden waarnemen?
Ja, ik ben ervan overtuigd. Vaak komt het niet voor maar de geoefende dromer kan dit bewerkstelligen, net zo goed als het fenomeen psychometrie. Het nadeel is, je weet pas achteraf of je spirituele droom voorspellend was. Tenzij je zo geoefend bent dan ‘ weet’ je het gewoon. Dit gegeven kan je bijna niet aan de ander uitleggen. Trouwens met voorspellende informatie dient altijd zorgvuldig te worden omgegaan. Iedereen heeft zijn eigen waarheid.

 

nn1383.jpg

 

Je hebt dan ook zoiets als telepathische dromen.
Een telepathische droom houdt in dat je in je dromen iets ziet wat op hetzelfde moment heel ergens anders gebeurt. Meestal is bij hetgeen wat gebeurt een persoon betrokken waarmee de dromer erg goed bevriend is, of familie van. Zo kan het gebeuren dat de band tussen twee mensen zo sterk is, dat de dromer als het ware ‘ voelt’ dat er iets ingrijpends gebeurt met de andere persoon. Mijn eigen mening is dat iedereen aanleg heeft voor telepathie, maar dat je er, als je droomt, ontvankelijker voor bent. De paranormale dromen zijn soms niet te snappen. Hoe is dat nu mogelijk, hoor ik jullie zeggen. Maar Einstein zei al dat de grenzen van de tijd relatief zijn, en de Engelse J.W. Dunne verklaarde het verschijnsel als volgt:

 

“Overdag zitten we als het ware in een bootje dat meegevoerd wordt door de rivier van de tijd. Wij kijken door de zijramen en zien de gebeurtenissen op de oever passeren. In de droomtoestand komt er echter een dimensie bij. Dan klimmen we als het ware in de mast van de boot en kijken we in plaats van alleen opzij ook naar voren en naar achteren. Omdat het daarboven nogal mistig is, wordt onze kijk op de gebeurtenissen wel een beetje vervormd”.
En dat klinkt best aannemelijk.

 

Wat betekent nu mijn spirituele droom?
Als je wilt weten wat je droom betekent zul je eerst het volgende moeten weten

.

n+(1062).jpg

 

· Je kunt de droom zien als een boodschap van God
· Personen en dingen in de droom zijn symbolen
· Ook de symbolen zijn van en voor de dromer.

 

Daarom is degene die het beste kan vertellen wat de droom betekent de dromer zelf.

 

Om de droom te begrijpen is het belangrijk dat je de symbolen begrijpt.
Je kunt het volgende doen:
a.Denk aan wat er de dag, voordat je de droom had, gebeurd is. Wat heeft ’t je meest bezig gehouden, is er iets bijzonders gebeurd?
b.Waar doen de personen of dingen in je droom jou aan denken, dus waar zouden het symbolen voor zijn? Is de keukentafel, de oude tafel van oma, doet de vrouw uit je droom je denken aan de buurvrouw?
c. De moeder in je droom kan een symbool zijn voor je eigen moeder, maar ook voor het moederlijke gevoel in jezelf. Dat geldt voor alle symbolen en je zult zelf moeten overwegen waar het symbool voor staat in je droom die je probeert te begrijpen. Meestal is een symbool in je droom een stukje van jezelf, maar niet altijd.

 

n+(750).jpg


Voor het onder a genoemde geldt soms dat de droom je iets wil laten zien dat de dag, volgend op de droom of nog later, zal gebeuren. Wacht rustig af, als je echt niet weet wat je droom je wilt vertellen, misschien begrijp je hem later wel of roep hulp in van een ‘ deskundige’.
Wat betreft het onder b genoemde: soms komen er in dromen niet alleen persoonlijke, maar ook collectieve symbolen voor. Collectieve symbolen komen we ook in sprookjes tegen, een eng monster als symbool voor het kwaad, de fee als symbool voor het goede enz.
Voor het begrijpen van collectieve symbolen kun je een boek met droomsymbolen raadplegen, maar ook als je je eigen symbolen echt niet begrijpt. Je zult echter altijd zelf moeten aanvoelen welke betekenis voor jou in een bepaalde droom geldt.
Er kunnen ook wel eens onbegrijpelijke of verwarde boodschappen als dromen voorkomen, die zelfs als je er langer over nadenkt niet te duiden zijn.
 bron eart

 

n+(1126).jpg

Tot Ziens

Welkom bij Clubs!

Kijk gerust verder op deze club en doe mee.

Wat is dit?


Of maak zelf een Clubs account aan:


Aanbevelingen door leden:

louiseke_loesje starstarstarstarstar

Supergezellige club met mooie info en plaatjes van een uitgebreid en interessant onderwerp.


butterfly14_ starstarstarstarstar

Deze clup geeft steun en troost in moeilijke tijden....en is een weldaad voor het oog en voor het hart !


Meer aanbevelingen